TÖMÖRD   Község HonlapjaA Honlap Logója


Legfrissebb híreink


Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételéről
2016.02.02.


A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.
A kérelmekről tárgyév június 15-éig, valamint december 15-éig dönt a hatóság.

A kérelmet Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A Kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat. A kérelemnyomtatvány, valamint a részletes tájékoztató elérhető az alábbi linkekeken, illetve igény esetén átvehető a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban Szávicza Dalma igazgatási ügyintézőnél, a földszint 11. számú irodában.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek 2016. évi igényléséhez

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához kell benyújtani.

Bursa Hungarica Ösztöndíj program eredményhirdetése
2015.12.09.


Tömörd Község Önkormányzata 2015. szeptemberében csatlakozott a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz, s a pályázati alapként 480.000 Ft - ot biztosított erre a célra. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj program 2016. évi pályázati kiírására 9 tömördi felsőoktatásban tanuló diák nyújtott be „A” típusú pályázatot, valamint 2 fő „B” típusú pályázatot.

Tömörd Község Önkormányzat képviselő – testülete a 2015. november 10–én tartott zárt képviselő-testületi ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat.

A képviselő–testület mind a 11 pályázó pályázatát támogatta, részükre 10 hónap időtartamra 6.000 Ft/hó összegű támogatást állapított meg, melyet az állami költségvetés kiegészít.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) - 2015
2015.12.09.


Összhangban a hatályos törvényekkel Tömörd Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

A dokumentum a fenti hivatalos értelmezésen túl nagyon sok érdekes elemzést is tartalmaz a községünkben élő lakosság társadalmi helyzetéről, annak az utóbbi években történő változásáról, de egyben kitekintést is enged a kistérségünkhöz tartozó települések helyzetére is.

A 105 oldalas elemzés elolvasását, átböngészését csak ajánlani tudjuk Önöknek. Higgyék el, érdekes és elgondolkodtató lesz! :)

NEA-16-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016." pályázat
2015.12.09.


Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó NEA-16-M jelű "Civil szervezetek működési célú támogatása 2016." pályázat A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.A NEA-16-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg.

A pályázatokat legkésőbb 2016. január 4. és 2016. január 7. között, a pályázati kiírásban megadott kollégiumonként eltérő időpontokban, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírás az alábbi felületen érhető el:  http://www.civil.info.hu/web/nea


Közmeghallgatási meghívó
2015.12.01.


Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart a Faluházban 2015. december 03-án 18:30 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívja Tömörd község lakosságát.

A következő fő témák kerülnek megbeszélésre:

I. Beszámoló Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben végzett munkájáról. Előadó: Kollárits Gábor polgármester

II. Tájékoztató a 2015. évi adóbevételekről, a középtávú fejlesztési elképzelésekről.
Előadó: Kollárits Gábor polgármester

III. Különfélék


Társastánc tanfolyam indul felnőtteknek Tömördön !
2015.11.24.


Felnőtt kezdő társastánc tanfolyam indul Tömördön 2016. január 13-2016. március 16.között minden szerdán 18.30-20.00 óráig a Faluházban standard és latin amerikai tánc kategóriában.

A tanfolyam 10x1,5 óra időtartamú.
Részvétel díj 10.000,- Ft/pár.Táncoktató: Debreczeni Attila táncpedagógus Az utolsó táncórán bankett !

Jelentkezni a puklerbea@gmail.com email címen vagy a + 36 70 3607 104-es telefonszámon lehet 5.000 Ft előleg befizetésével, egyeztetett időpontban.

A tanfolyamon legfeljebb 15 pár tud részt venni a jelentkezés sorrendjében.

„Táncolj! Boldogabb leszel!"

Tüzifa támogatási rendelet
2015.11.15.


Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, tűzifát biztosíthat az idei fűtési szezonban elsősorban

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult.
b) annak a családnak, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Ezen túl természetbeni támogatásként tűzifa biztosítható a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, továbbá, azon válsághelyzetben lévő személy részére, melynek a tűzifa megvásárlása létfenntartását veszélyeztetné.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában (tűzifa), legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás rendeletének pontos szövegét illetve a kérelemhez szükséges dokumentumot ide kattintva találják.

Copyright © 2009-2015
Tömörd Község Önkormányzata


Szerzői jogi nyilatkozat

Látogatói statisztika
2011.07.03 - 2016.02.02. között:


Látogatás 33.767
Egyedi látogató 13.804
Oldal-letöltés 87.672
Videó megtekintés 123.943


FARSANGI BÁL

2016.02.06-án

A FaluházbanNapi PostánkbólA Köszegi Rendőrkapitányág közleménye - A körzeti megbízottak elérhetősége
Társult és
Szomszédos
Települések
Honlapjai
___________


Csepreg város honlapja

Lócs község honlapja

Tormásliget hivatalos honlapja

Meszlen község honlapja

Vasasszonyfa község honlapja

Kőszegpaty község honlapja

Figyelmükbe ajánljuk _________________

Németh Krisztina "Tömörd prospektusa"


Régiós
Folyóiratok
________________

Büki Újság

Kőszeg és Vidéke Kistérségi újság

Sárvári Hírlap

Répcevidék Havilap '16 januári száma

Szentgotthárd Lapja


Vasvári Újság